Rudolf Švorčík Elektromont

Lhůty revizí elektrického zařízení

Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500 "Elektrotechnické předpisy - revize elektrických zařízení". a dále v ČSN 33 2000-6 "Elektrické instalace nízkého napětí" Tyto normy platí obecně pro většinu elektrická zařízení s výjimkou těch, na jejichž revize se vztahuje jiná norma nebo právní předpis.

LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ ELEKTROINSTALACE
dle ČSN 33 15 00 s doplněním o vnější vlivy

DRUH PROSTŘEDÍ Revizní lhůty let Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51

základní, normální

5

Normální2), tj.AA4,AB4,AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ),BA1,BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1; dále pak BA4, BA5

studené, horké, vlhké se zvýšenou korozní agresivitou,prašné s prachem nehořlavým,s biologickými škudci

3

přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5),AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2

mokré, s extrémní korozní agresivitou

1

AD2 až AD8, AF4

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu3)

2

AG3,AH3,BE2,BE3

venkovní, pod přístřeškem

4

umístěné venku nebo pod přístřeškem(vně budovy - může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3,AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy podle místní situace - viz též nap. PNE 33 0000-2)

DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB Revizní lhůty v rocích Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51

prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.)

2

BD3,BD4 (zároveň též BA1)

zděné obytné a kancelářské budovy

5

BD1, (může být též BD2)4)

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení

3

BD4,BA2

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3

2

CA2

pojízdné a převozné prostředky 5)

1

 

prozatímní zařízení staveniště 6)

0,5

 

1) Pokud se na instalaci v určitém prostoru nebo objektu vztahuje podle uvedené tabulky (na základě různých hledisek) více než jedna revizní lhůta, bere se z nich lhůta nejkratší.

2) Viz. ČSN 33 2000-5-51:2000 (poznámka k článku 512.2.4). Pokud je elektrické zařízení v provedení pro dané prostředí, může být na základě zkušeností lhůta 5 let prodloužena i pro vnější vlivy přesahující rozsahy AA4, AB4, AB5.

3) Nevztahuje se na ochranný prostor určený podle dříve platných norem. Pro BE3N2 (nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par) stanoví ČSN EN 60079-17 ed.2 (33 23320) maximální lhůtu 3 roky, nelze-li využít podmínku článku 4.3.2 uvedené normy.

4) Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu - viz. poznámka N2 v článku 62.2.1 ČSN 33 2000-6. Uvedená lhůta 5 let platí pro provedení vnitřních elektrických rozvodů odpovídající současným požadavkům (zatížitelnost, průřez nulového vodiče atd.). Pro hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích, chodbách) a ve společných prostorech bytových domů provedená podle dříve platných požadavků, která neodpovídají v současné době uplatňovaným zásadám pro vnější vliv BD2, se doporučují revizní lhůty 2 roky, pro vedení na komunikacích a ve společných prostorech bytových domů pro invalidy a s holobyty se doporučují revizní lhůty 1 rok.

5) Za pojízdné a převozné prostředky se kromě zařízení podle ČSN 34 1330 a karavanů podle ČSN 33 2000-7-708 považují i pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.

6) Jedná se o elektrické zařízení staveniště podle ČSN 33 2000-7-704.

Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací provedených v jednotlivých objektech a prostorech podle příslušných oddílů části 7 souboru ČSN 33 2000 - 6

Elektrická instalace v prostoruProvedena dle oddílu Doporučená revizní lhůta v rocích
Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory7013
Prostory plaveckých bazénů a fontán7021
Místnosti se saunovými kamny7033
Staveniště a demolice7040,5
Zemědělská a zahradnická zařízení7053
Omezené vodivé prostory7063
Zařízení pro zpracování dat7075
Parkovací místa karavanů v kempech7081
Venkovní osvětlení7144

Revize elektro spotřebičů nářadí strojů montáže hromosvodů elektrického zařízení instalací školení vyhláška 50/78 Sb.