Revize elektro elektroinstalací hromosvodů spotřebičů a školení NV 194/2022 Sb.

Švorčík s.r.o.

Krytí IP

Krytí elektrických zařízení vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů. Stupeň zabezpečení se označuje písmeny IP ( International Protection) a je normalizován podle ČSN EN 60529. Za písmeny IP je dvojčíslí, případně přídavné a doplňkové písmeno, které popisuje způsob zkoušky.

Popisné schéma: IP 12XY

1 První číslice popisuje stupeň ochrany osob před nebezpečným dotykem a stupeň ochrany zařízení před vniknutím cizích předmětů.

2 Druhá číslice popisuje stupeň ochrany před vniknutím vody.

X Přídavné písmeno (nepovinné). Udává stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí, je-li skutečná ochrana osob před dotykem nebezpečných
částí vyšší než ochrana, kterou udává první charakteristická číslice, nebo je-li první charakteristická číslice nahrazena písmenem X. Může nabývat hodnot
A, B, C nebo D.

Y Doplňkové písmeno (nepovinné) se používá k doplňkovým informacím, doposud používaná písmena jsou H, M, S, W.

Ochrana před vniknutím pevných cizích předmětů

První číslice

Stupeň krytí

Krátký popis

Definice

IP 0X bez ochrany bez ochrany
IP 1X dlaní velkých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 50 mm
IP 2X prstem malých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 12,5 mm
IP 3X nástrojem drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 2,5 mm
IP 4X nástrojem velmi drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 1 mm
IP 5X jakoukoli pomůckou prachu částečně = ochrana před prachem
IP 6X jakoukoli pomůckou prachu úplně = prachotěsné (prach nesmí narušit činnost elektrického zařízení)

Ochrana proti vniknutí vody

Druhá číslice

Stupeň krytí

Krátký popis

Definice

IP X0 bez ochrany bez ochrany
IP X1 kapající ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle
IP X2 kapající při sklonu do 15° ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15° od svislice
IP X3 šikmo dopadající ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60° od svislice
IP X4 stříkající ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru
IP X5 tryskající ochrana před tryskající vodou
IP X6 při vlnobití ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím
IP X7 ponoření ochrana před dočasným ponořením do vody (omezeno tlakem a časem)
IP X8 trvalém ponoření pod tlakem ochrana při trvalém ponoření do vody (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení)
IP X9 horká voda ochrana proti tryskající vysokotlaké horké vodě

Přídavná a dopňková písmena krytí

Dopňková písmena

Stupeň krytí

Krátký popis

Definice

A Chráněné před dotykem nebezpečných částí hřbetem ruky, zkouší se koulí o průměru 50 mm
B Chráněné před dotykem nebezpečných částí prstem, zkouší se článkovým zkušebním prstem o průměru 12 mm a délce 80 mm
C Chráněné před dotykem nebezpečných částí nástrojem, zkouší se sondou o průměru 2,5 mm a délky 100 mm
D Chráněné před dotykem nebezpečných částí drátem, zkouší se sondou o průměru 1,0 mm a délky 100 mm
H Zařízení vysokého napětí
M Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody za pohybu pohyblivých částí
S Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody jsou-li pohyblivé části v klidu
W Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek

Převodní tabulka mezi stupněm krytí a grafickou značkou

Stupeň krytí

Stupeň krytí

Značka

Definice

IP42 vhké Do vhka
IPX6 nepromokavé Nepromokavé
IP44 venkovní Venkovní prostředí
IP43 těsné Těsně
IPX5 těsně zavřené Těsně zavřené proti proudící vodě
IP5X částečně prachotěsné Částečně prachotěsné
IP6X prachotěsné Úplně prachotěsné

Provádíme výchozí a pravidelné revize

Elektrického zařízení, Elektroinstalace NN a VN
Trafostanice a rozvodů VN, Rozvodny NN a VN
Elektrických rozvaděčů
Hromosvodů (LPS)
Pracovních strojů a výrobních linek
Spotřebičů a nářadí

Školení
Školení nařízení vlády 194/2022 Sb.
Přezkoušení nařízení vlády 194/22 Sb.
Školení elektro

Poradenství
Úspory elektrické energie
Snížení provozních nákladů

Působnost celá ČR

Královehradecký kraj

Hradec Králové, Pardubice

Jaroměř, Česká Skalice, Trutnov

Pec pod Sněžkou,Červený Kostelec

Nové Město nad Metují, Dobruška

Náchod, Hronov, Praha

Police nad Metují,Broumov
Meziměstí, Teplice nad Metují
Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Adršpach

Švorčík s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 221

549 31 Hronov

Telefon: 603 77 09 77

✉  info@e-revize.cz

Okres Náchod

Kraj Královehradecký

facebook twitter TOPlist

Revize elektro spotřebičů nářadí strojů montáže hromosvodů elektrického zařízení instalací školení nařízení vlády 194/22 Sb.