Revize elektro elektroinstalací hromosvodů spotřebičů a školení NV 194/2022 Sb.

Švorčík s.r.o.

LHŮTY PRO PRAVIDELNÉ REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ a NÁŘADÍ dle ČSN 33 16 00 ed.2 z listopadu 2009

Skupina elektrických spotřebičů Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce 3.2.4 a 3.2.5 Ostatní nepřipevněné spotřebiče 3.2.2
A spotř. poskytované formou pronájm Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání 5.2.bod 1
B spotř. používané ve venkovním prostoru (stavby) Třída I

1x za 3 měsíce

1x za 6 měsíce
Třída II a III 1x za 6 měsíců
C spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách Třída I

1x za 6 měsíců

1x za 24 měsíců
Třída II a III 1x za 12 měsíců
D spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely) Třída I 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III
E spotř. používané při administrativní činnosti Třída I 1x za 12 měsíců 1x za 24 měsíců
Třída II a III

Za spotřebič se považuje i elektrické ruční nářadí.

POZNÁMKY

1 První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou od data uvedení do provozu.

2 V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje například delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.

3 Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.

4 Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič, ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.

5 Pro prodlužovací přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako lhůty uvedené pro spotřebiče držené v ruce. Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako pro spotřebič, se kterým se používají.

6 Elektrické spotřebiče provozované v záruční lhůtě (stanovené zákonem, výrobcem nebo prodejcem) se revidují pouze v rozsahu navyžadujícím zásah do jejich konstrukce. Prohlídka se provádí dle článku 6.3.1 a dále se provádějí měření elektrických parametrů. Termín revize se počítá od uvedení do provozu.

7 U spotřebičů třídy ochrany I a prodlužovacích a odpojitelných přívodů se před uvedením do provozu doporučuje ověřit spojitost ochranného vodiče.

8 Lhůty pravidelných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.

Spotřebič držený v ruce: přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče.

Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrické spotřebiče a nářadí dělí na spotřebiče a nářadí s třídami ochrany 0, I., II. a III.

Třída ochrany 0. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna pouze základní izolací-v České republice se spotřebiči této třídy nepoužívají , neboť jejich používání je zakázáno

Třída ochrany I. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě · spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče

Třída ochrany II. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací · spotřebiče této třídy neobsahují neživé části · u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojení

Třída ochrany III. · ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím

Postup revize

Podrobná vizuální prohlídka spotřebiče nebo nářadí.

Měření při revizi

Měření odporu ochranného vodiče 0,2 Ω do 3 m délky přívodu + 0,1 Ω na každých dalších 3 m délky přívodu, maximálně však 1 Ω

Měření izolačního odporu (neměří se, pokud by to mohlo poškodit spotřebič jako třeba výpočetní technika)

- držených v ruce: tř. I - 2 M Ω; tř. II - 7 M Ω (světla 4 M Ω); tř. III - 0,25 M Ω
- ostatní spotřebičů: tř. I - 1 M Ω ; tř. II - 2 M Ω tř. III - 0,25 M Ω (tepelné nad 3,5 kW, ve vnitřním prostoru, normální prostředí: 0,3 M ohm nebo unikající proud 1 mA na 1 kW)
- prodlužovací a odpojitelné přívody: 7 M Ω

Měření náhradního unikajícího proudu.

Metodu náhradního unikajícího proudu lze použít jen pokud proběhlo měření izolačního odporu s vyhovujícím výsledkem.

Proud v PE - 3,5 mA (popř. rozdílová metoda u neizolovaně uložených), nebo 0,5 mA dotykový proud u tř. II.

Informační technika držená při provozu v ruce - 0,75 mA.

Tepelné nad 3,5 kW - 1 mA na 1 kW.

Funkční zkouška nářadí nebo spotřebiče.

Označení a kontrola štikových hodnot.

Vystavení revizní zprávy.

Provádíme výchozí a pravidelné revize

Elektrického zařízení, Elektroinstalace NN a VN
Trafostanice a rozvodů VN, Rozvodny NN a VN
Elektrických rozvaděčů
Hromosvodů (LPS)
Pracovních strojů a výrobních linek
Spotřebičů a nářadí

Školení
Školení nařízení vlády 194/2022 Sb.
Přezkoušení nařízení vlády 194/22 Sb.
Školení elektro

Poradenství
Úspory elektrické energie
Snížení provozních nákladů

Působnost celá ČR

Královehradecký kraj

Hradec Králové, Pardubice

Jaroměř, Česká Skalice, Trutnov

Pec pod Sněžkou,Červený Kostelec

Nové Město nad Metují, Dobruška

Náchod, Hronov, Praha

Police nad Metují,Broumov
Meziměstí, Teplice nad Metují
Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Adršpach

Švorčík s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 221

549 31 Hronov

Telefon: 603 77 09 77

✉  info@e-revize.cz

Okres Náchod

Kraj Královehradecký

facebook twitter TOPlist

Revize elektro spotřebičů nářadí strojů montáže hromosvodů elektrického zařízení instalací školení nařízení vlády 194/22 Sb.