Revize elektro elektroinstalací hromosvodů spotřebičů a školení NV 194/2022 Sb.

Švorčík s.r.o.

Revize a kontroly elektro na zařízení a trafostanic vysokého a velmi vysokého napětí

údržba vysoké napětí

Provádíme výchozí tak pravidelné revize VN kabelů, transformátorů a ostatní revize v oblasti vysokého napětí dle ČSN 33 15 00, PNE 33 0000-1, PNE 33 0000-3.

Údržbu a čištění trafostanic a rozvoden VN a VVN.

Včetně kompletního rozboru transformátorového oleje v akreditované laboratoři.

Zajištění vypnutí zařízení vysokého napětí(trafostanice) u distribuční společnosti.

Co je to trafostanice?

Trafostanice je součásti elektrické přenosové a distribuční soustavy. Součásti trafostanice je transformátor, který přenáší elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce. Používá se většinou pro přeměnu napětí (např. z vysokého napětí na nízké) nebo pro galvanické oddělení obvodů.

Trafostanice patří do kategorie vyhrazených technických zařízení, na kterých je povinnost provádět pravidelné revize a úkony údržby.

Revize elektro smí provádět autorizovaná osoba, tzv. revizní technik, která získala oprávnění na základě přezkoušení Technickou inspekcí České republiky (TIČR)

Lhůty revizí trafostanic podle ČSN 33 15 00

1x za 5 let - platí pro trafostanice nacházející se ve vnitřním prostoru (normální prostředí)

1x za 4 roky - pokud je trafostanice umístěna ve venkovním prostředí (nebo pod přístřeškem).

Revize prověřuje především:

Konstrukčních prvků (sloupů, staveb, konzolí)

Stav izolátorů, svodičů přepětí

Jistících prvků, měřících zařízení

Kvalitu proudových spojů

Stav transformátoru a u olejových transformátorů stav olejové náplně, odběr vzorku oleje včetně rozboru v akreditované laboratoři.

Měření napětí na všech fázích, měření uzemnění TS

V rámci revize povedeme dotažení proudových spojů a vyčištění trafostanice.

Po prohlídce a údržbě se vypracuje "Zpráva o provedené pravidelné revizi trafostanice"

revize elektro vysokého napětí

Dokumentace potřebná pro elektro revizi (VN) vysokého napětí

1.výkresová dokumentace, zejména jednopólové schéma

2.technická zpráva s parametry elektro zařízení

3.protokol o určení vnějších vlivů

4.atesty jednotlivých částí elektrického zařízení

5.předpisy výrobců elektrického zařízení

6.místní provozní předpis

7.stavební deník

Proč pro revize vysokého napětí oslovit společnost Švorčík s.r.o.

BEZSTAROSTNOST – Zbavíme Vás povinnosti hlídat prošlé revizní lhůty vysokého napětí.Sami Vás budeme s dostatečným předstihem informovat o blížícím se konci revizní lhůty Vašich elektro zařízení.

KVALIFIKACE – Revize vysokého napětí provádí vždy certifikovaný revizní technik elektrických zařízení s potřebnou kvalifikací

MODERNÍ VYBAVENÍ – Revize vysokého napětí provádíme s využitím nejmodernější měřicí techniky propojené s výkonnou databází.

PŘEHLEDNOST – Revizní zprávy Vám dodáme v papírové anebo v elektronické podobě. Díky ní budete při kontrole schopní bleskově vyhledat jakékoli zařízení, příslušný revizní protokol a také si ověřit lhůtu další periodické revize Vašeho elektrického zařízení.

ZKUŠENOSTI – Máme už desetiletou zkušenost se revizemi elektrického zařízení. Mezi naše zákazníky patří malé firmy, ale i velké společnosti a státní instituce.

Provádíme výchozí a pravidelné revize

Elektrického zařízení, Elektroinstalace NN a VN
Trafostanice a rozvodů VN, Rozvodny NN a VN
Elektrických rozvaděčů
Hromosvodů (LPS)
Pracovních strojů a výrobních linek
Spotřebičů a nářadí

Školení
Školení nařízení vlády 194/2022 Sb.
Přezkoušení nařízení vlády 194/22 Sb.
Školení elektro

Poradenství
Úspory elektrické energie
Snížení provozních nákladů

Působnost celá ČR

Královehradecký kraj

Hradec Králové, Pardubice

Jaroměř, Česká Skalice, Trutnov

Pec pod Sněžkou,Červený Kostelec

Nové Město nad Metují, Dobruška

Náchod, Hronov, Praha

Police nad Metují,Broumov
Meziměstí, Teplice nad Metují
Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Adršpach

Švorčík s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 221

549 31 Hronov

Telefon: 603 77 09 77

✉  info@e-revize.cz

Okres Náchod

Kraj Královehradecký

facebook twitter TOPlist

Revize elektro spotřebičů nářadí strojů montáže hromosvodů elektrického zařízení instalací školení nařízení vlády 194/22 Sb.