Revize elektro elektroinstalací hromosvodů spotřebičů a školení NV 194/2022 Sb.

Švorčík s.r.o.

Test z vyhlášky 50/1978Sb číslo 6.

Jakou barvu musí mít výstražná fólie určená pro silnoproudé kabely?
červenou
modrou
oranžovou
Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdálenost mezi jednotlivými tyčemi?
nemá být menší než 2 m
na délku tyčového zemniče
maximálně 5 m
Za náhodné ochranné vodiče se nesmí použít?
nosné kovové části budov, kovová schodiště a ostatní pevné kovové konstrukce
odnímatelná zařízení, zábradlí, ploty apod.
kovová vodovodní, topná a jiná potrubí
42. Jak musí být uzemněny neživé části současně přístupné dotyku při automatickém odpojení od zdroje?
musí být spojeny se stejnou uzemňovací soustavou a to buď jednotlivě, po skupinách
postačuje pouze spojení neživých částí s neuzemněným pospojením
musí být uzemněny jednotlivými zemnici
Co nelze použít jako dostatečnou ochranu při ochraně živých částí izolací?
izolace žil v kabelu
barvy, lakové nátěry
plastové izolace nalisované na pohyblivých částech s napětím
Kolik vodičů ochranného obvodu pracovního stroje se může připojit k jedné svorce?
je dovoleno připojit dva a více ochranných vodičů
je dovoleno připojit pouze jeden ochranný vodič
pouze dva ochranné vodiče
Kde může být umístěn vypínač ZAP - VYP pro svítidlo umístěné na stroji?
v držáku svítidla, nebo v objímce
mimo držák svítidla a mimo ohebnou připojovací šňůru a objímku
v ohebné přívodní šňůře
Jakou ochranu proti dotyku neživých částí musí mít zásuvky nepřesahujícím 32 A používané pro přenosné spotřebiče u staveništního rozváděče?
proudovým chráničem s vybavovacím proudem do 30 mA
elektrickým oddělením s transformátorem na napětí FELV
samočinným odpojením od zdroje s vypínacím časem do 1 s
Kdy se mohou použít jako ochranné opatření zábrany?
pouze v prostorách s vnějšími vlivy normálními
pouze v instalacích přístupných osobám znalým nebo poučeným
vždy bez jakéhokoliv omezení
Obvody PELV jsou?
uzemněné obvody
obvody na malé funkční napětí
neuzemněné obvody

Vyhodnocení testu

Chcete pokračovat v dalším testu ? zpět na výběr testů nebo přejděte na hlavní stránku domů

Provádíme výchozí a pravidelné revize

Elektrického zařízení, Elektroinstalace NN a VN
Trafostanice a rozvodů VN, Rozvodny NN a VN
Elektrických rozvaděčů
Hromosvodů (LPS)
Pracovních strojů a výrobních linek
Spotřebičů a nářadí

Školení
Školení nařízení vlády 194/2022 Sb.
Přezkoušení nařízení vlády 194/22 Sb.
Školení elektro

Poradenství
Úspory elektrické energie
Snížení provozních nákladů

Působnost celá ČR

Královehradecký kraj

Hradec Králové, Pardubice

Jaroměř, Česká Skalice, Trutnov

Pec pod Sněžkou,Červený Kostelec

Nové Město nad Metují, Dobruška

Náchod, Hronov, Praha

Police nad Metují,Broumov
Meziměstí, Teplice nad Metují
Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Adršpach

Švorčík s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 221

549 31 Hronov

Telefon: 603 77 09 77

✉  info@e-revize.cz

Okres Náchod

Kraj Královehradecký

facebook twitter TOPlist

Revize elektro spotřebičů nářadí strojů montáže hromosvodů elektrického zařízení instalací školení nařízení vlády 194/22 Sb.