Revize elektro elektroinstalací hromosvodů spotřebičů a školení NV 194/2022 Sb.

Švorčík s.r.o.

Test z vyhlášky 50/1978Sb číslo 7.

Pro jaké případy stanovení umístění jímací soustavy je vhodná metoda valící se koule?
pro všechny případy
pro ochranu rovinných střech
pro ochranu jednoduchých staveb
Jakým požadavkům musí vyhovět vidlice a zásuvky v sítích SELV a PELV?
vidlice SELV a PELV nesmí být možno zasunout do zásuvek o jiných napětích, zásuvky musí mít ochranný kontakt
vidlice SELV a PELV je možné zasunout do zásuvek o jiných napětích, zásuvky musí mít ochranný kontakt
vidlice SELV a PELV nesmí být možno zasunout do zásuvek o jiných napětích, zásuvky nesmí mít ochranný kontakt
U napětí SELV jsou?
živé části jsou spojené v určitém bodě se zemí
živé části nejsou v žádném bodě spojeny se zemí
obvody pro funkční malé napětí
Jaká je u vnitřních zařízení nn) zóna (hranice) dosahu ruky od stanoviště ve směru nahoru?
2,5m
3m
2m
Jaká je maximální vzdálenost dvou částí, o kterých se předpokládá, že jsou současně přístupné dotyku?
2,5 m
1,5 m
3,5 m
Jaký nejmenší průřez musí mít ochranný vodič, má-li fázový vodič průřez 35 mm? A oba jsou ze stejného materiálu?
25 mm2
16 mm2
35 mm2
Jaký průřez se může použít jako vodič ochranný i střední v pevných instalacích připojených na sítě TN?
jediný vodič při průřezu 16 mm2 hliníku nebo 16 mm2 mědi
jediný vodič při průřezu 16 mm2 hliníku nebo 10 mm2 mědi
jediný vodič při průřezu, 10 mm2 hliníku nebo 6 mm2 mědi
Jak musí být uloženy zemniče v kabelových rýhách?
nejméně 10 cm pod kabel nebo vedle kabelu
nejméně 30 cm pod kabel nebo vedle kabelu
nejméně 20 cm pod kabel
Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silových zařízení?
je-li specifický odpor půdy v místě uzemnění větší než 5 000 Ohmmetrů
je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m
je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 3 m
Jaký stupen krytí musí splňovat zařízení s živými částmi uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně kryty nebo přepážkami {mimo horních povrchů krytů a přepážek, které zajišťují krytí)?
alespoň IP3X, nebo IPXXC
alespoň IP2X, nebo IPXXB
alespoň IP4X, nebo IPXXD

Vyhodnocení testu

Chcete pokračovat v dalším testu ? zpět na výběr testů nebo přejděte na hlavní stránku domů

Provádíme výchozí a pravidelné revize

Elektrického zařízení, Elektroinstalace NN a VN
Trafostanice a rozvodů VN, Rozvodny NN a VN
Elektrických rozvaděčů
Hromosvodů (LPS)
Pracovních strojů a výrobních linek
Spotřebičů a nářadí

Školení
Školení nařízení vlády 194/2022 Sb.
Přezkoušení nařízení vlády 194/22 Sb.
Školení elektro

Poradenství
Úspory elektrické energie
Snížení provozních nákladů

Působnost celá ČR

Královehradecký kraj

Hradec Králové, Pardubice

Jaroměř, Česká Skalice, Trutnov

Pec pod Sněžkou,Červený Kostelec

Nové Město nad Metují, Dobruška

Náchod, Hronov, Praha

Police nad Metují,Broumov
Meziměstí, Teplice nad Metují
Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Adršpach

Švorčík s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 221

549 31 Hronov

Telefon: 603 77 09 77

✉  info@e-revize.cz

Okres Náchod

Kraj Královehradecký

facebook twitter TOPlist

Revize elektro spotřebičů nářadí strojů montáže hromosvodů elektrického zařízení instalací školení nařízení vlády 194/22 Sb.