Švorčík s.r.o. telefon: 603 77 09 77

Revize elektrického zařízení a elektroinstalací dle ČSN 33 15 00, ČSN 33 2000-6

Revize elektro zařízení je především ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti, skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy. Povinnost provádět údržbu, kontroly a revize elektro vyžadují naše platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Jedná zejména o zákoník práce 262/2006 Sb. , zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 309/2006 Sb. , nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí., Norma ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Provádíme výchozí i pravidelné elektro revize do 1000V i nad 1000V včetně prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů.

Nabízíme elektrorevize elektroinstalace rodinných domů, výrobních i nevýrobních firem, obchodů, hotelů,úřadů,škol,skladů, výrobních hal nebo třeba jen elektro zásuvky na plynový kotel a podobně.Revize, kontroly a údržba elektrického zařízení trafostanic bez omezení napětí a celé přenosové soustavy. Revize elektrické zařízení ve všech prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů.Jako například čerpacích stanic pohonných hmot,skladů hořlavin a výbušnin.Po provedené revizi sledujeme termín další revize a zákazníka informujeme,že je třeba povést další kontrolu nebo revizi.

revize uzemnění hromosvodu a LPS

Revize, opravy a montáže hromosvodů (LPS) dle normy ČSN 341390, ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2

Nabízíme tyto služby: montáže a opravy uzemnění a hromosvodů, výchozí,pravidelné a mimořádné revize hromosvodů na rodinných domech, výrobních halách,skladech,hotelech, školách, úřadech, firmách apod.


elektro revize stroju

Elektrorevize kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 ed.2, nařízením vlády č. 378/2001 Sb

Provádíme revize,zkoušky, kontroly elektrické části strojních zařízení obráběcích,balících,tiskařských strojů,svářeček,výrobních linek a podobně.


Revize a kontroly elektro spotřebičů a nářadí dle ČSN 33 16 00 ed.2

Jedná o tyto elektro spotřebiče a nářadí
- elektrická zařízení informační techniky: počítače, monitory, tiskárny, kopírky a další
- elektrické spotřebiče pro domácnost: chladničky, žehličky, vařiče, varné konvice a další
- ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru
- elektro nářadí elektrické vrtačky, brusky, pilky, přenosné světla, nůžky, míchadla,pájky

školení a přezkoušení vyhláška 50/78 Sb.

Školení a přezkoušení z vyhlášky 50/1978 Sb.

Pořádáme školení a přezkušování pracovníků v elektrotechnice a to jak jednotlivce tak pro skupiny. Obsah školení a přezkoušení se kromě všeobecných znalostí zaměřuje na otázky spojené se současným nebo budoucí zařazením, kterou uchazeč o vydání osvědčení zastává.


Vypracování protokolů o určení vnějších vlivů.

Zpracujeme pro Vás protokol dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, Nařízení vlády 406/2004 Sb. s přílohou 1 a dalších souvisejících předpisů.

Odstraňování závad na vaši elektrické instalaci

Odstraňování zjištěných závad na elektrické zařízení po revizi nebo zajištění potřebné odborné firmy na odstranění závad.

Provádíme veškeré úkony potřebné k zahájení, změně odběru elektrické energie na Vašem odběrném místě v případě potřeby provedeme elektrorevizi.
Poskytujeme poradenství v oblasti úspor elektrické energie a nákladů.

Regulace vlastní spotřeby pro fotovoltaické elektrárny.(regulátor zeleného bonusu)

Údržba a čištění transformátorů a rozvoden VN a VVN.

Dále poskytujeme poradenství v při navrhování elektroinstalací a připojování elektro zařízení pracovních strojů, elektro nářadí,elektrospotřebičů a hromosvodů.

Ceny se odvíjejí od rozsahu,stavu elektroinstalace(hromosvodu) a od stavu dokumentace elektrického zařízení (hromosvodů). Svou roli zde také hraje prostředí ve kterém se revize elektroinstalace nebo hromosvod nachází.Ve složitějších se cena revizí určí po předběžné kontrole, prohlídce, či po domluvě.

Působnost celá ČR

Královehradecký kraj,

Hradec Králové, Pardubice,

Jaroměř, Česká Skalice, Trutnov,

Pec pod Sněžkou, Červený Kostelec,

Nové Město nad Metují, Dobruška,

Náchod, Hronov, Praha,

Police nad Metují,Broumov,
Meziměstí, Teplice nad Metují,
Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Adršpach

Provádíme výchozí a pravidelné revize

Elektrického zařízení, Elektroinstalace NN a VN,
Trafostanice a rozvodů VN, Rozvodny NN a VN,
Elektrických rozvaděčů,
Hromosvody (LPS),
Pracovních strojů a výrobních linek,
Spotřebičů a nářadí

Školení
Školení vyhláška 50/78Sb.
Přezkoušení vyhláška 50
Školení elektro

Poradenství
Úspory elektrické energie,
Snížení provozních nákladů

Švorčík s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 221

549 31 Hronov

Tel.: 603 77 09 77

Email:RSvorcik@ seznam.cz

Okres Náchod

Kraj Královehradecký

facebook twitter google+ TOPlist

Revize elektro spotřebičů nářadí strojů montáže hromosvodů elektrického zařízení instalací školení vyhláška 50/78 Sb.