Revize elektro elektroinstalací hromosvodů spotřebičů a školení NV 194/2022 Sb.

Švorčík s.r.o.

Provádíme výchozí i pravidelné revize elektrického zařízení a elektroinstalací.

Průmyslové revize elektrických zařízení bez omezení napětí (do 1000V i nad 1000V) a prostředí

Proč provádět revize elektrozařízení ?

Revize elektro zařízení je především ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti, skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy. Povinnost provádět údržbu, kontroly a revize elektro vyžadují naše platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Jedná zejména o zákoník práce 262/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 309/2006 Sb. , nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí., Norma ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních.Jak často se provádí revize elektrických zařízení. Elektro revize se provádějí vždy před uvedením do provozu a pak v pravidelných lhůtách a to od 0,5 roku až do 5 roků v závislosti na umístění elektrických zařízení, povaze skladovaných či zpracovaných látek apod. Po provedené revizi sledujeme termín další revize a zákazníka informujeme, že je třeba povést další kontrolu nebo elektro revizi.

Pravidelná revize elektroinstalace

Elektro revize výrobních závodů, firem, společností, kanceláří, skladů, garáží, obchodů, dílen, výrobních hal

Revize staveništních rozvaděčů a prozatimních elektrických zařízení na stavbách a demolicích.


revize elektro v prostředí s nebezpečím výbuchu

Revize v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů dle ČSN EN 60079-17 ed.4

Prostředí s nebezpečím výbuchu je takové prostředí, kde může vzniknout výbušná atmosféra, tedy hořlavé plyny, páry, mlhy, prach, vlákna a poletavé částice. Elektro revize je takovém to prostoru odborně a časově náročnější. Elektrorevizi může provádět jedině revizní technik elektrických zařízení splatným osvědčením do prostoru s nebezpečím výbuchu. Revizní technik elektro je osoba která má OPRÁVNĚNÍ i OSVĚDČENÍ k provádění revizí.To vydává pouze Institut technické inspekce Praha po splnění mnoha organizačních, technických, kvalifikačních a finančních kritérií jak ze strany dodavatele revizních prací, tak i jeho revizních techniků.

Jestliže chceme kvalitně provést revize elektrické instalace v prostředí Ex, je nutné mít k dispozici aktuální dokumentaci.

Na prvním místě je uvedení klasifikace nebezpečných prostorů pro každé prostředí. Určení prostředí v prostorách s elektrickým zařízení se provádí podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Zpracovává se Protokol o určení vnějších vlivů, včetně určení nebezpečných prostorů dle ČSN EN 60079-10 -1 ed. 2 Výbušné atmosféry - Část 10-1 Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry. Bez tohoto protokolu je nemožné revizi elektrických zařízení v prostředí SNV uskutečnit. Nezná-li totiž revizní technik hranice nebezpečného prostoru (které musí být dle nařízení vlády 406/204 Sb. řádně označeny), není schopen posoudit, zda jsou v tomto prostoru instalována pouze certifikovaná nevýbušná elektrická zařízení, která nemohu být zdrojem iniciace, což je v podstatě alfa a omega bezpečného provozu elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Jako například elektro revize skladů, čerpacích stanic PHM a LPG, lakovny, provozy s mícháním barev, prostory s elektrostatickým nanášením barev, plynoměrny, regulační stanice plynu, chemické provozovny a jiné prostory s výbušnými kapalinami, plyny a prachy.

Typy elektro revizí dle ČSN EN 60079-17 ed.4

Výchozí revize se používá pro kontrolu správnosti vybraných typů ochrany jejich instalace a provádí se jako detailní prohlídka.

Periodická revize může být vizuální , zběžná nebo detailní podle odpovídající tabulky 1, 2 a 3 nebo upravených tabulek podle 5.7 co je vhodné.

Výběrová revize může být vizuální , zběžná nebo detailní podle odpovídající tabulky 1, 2 a 3 nebo upravených tabulek podle 5.7 co je vhodné. Rozsah a složení všech vzorků musí být volen podle účelu revize.

Trvalý dozor jsou využívány jak vizuální, tak i zběžné prohlídky podle odpovídající tabulky 1, 2 a 3 nebo upravených tabulek podle 5.7 co je vhodné, v souladu s článkem 4.5. Pokud instalace není vhodná na trvalý dozor (např. pohyblivá zařízení), musí být podrobena periodickým revizím.


Revize a údržba elektrického zařízení vysokého napětí a velmi vysokého napětí

revize transformatoru

Současná legislativa požaduje po provozovatelích trafostanic a dalšího zařízení VN a VVN provádět revize a kontroly.

U revizí VN a VVN je důležitá čistota VN a VVN zařízení.

Proto vám v rámci revize vysokého napětí vyčistíme kompletně rozvodnu od prachu a nečistot, provedeme kontrolu dotažení šroubových spojů, provedeme kompletní rozbor transformátorového oleje a zkontrolujeme nastavení VN ochran, jištění.

Zajištění vypnutí zařízení vysokého napětí(trafostanice) u distribuční společnosti.

Doporučujeme jednou za 12 měsíců provést čištění a kontrolu trafostanice.

Jako například elektrického zařízení je rozvodna, transformátor,vedení a další elektro zařízení vysokého napětí.

Budeme Vám hlídat pravidelné elektro revize.

Sami Vás budeme s dostatečným předstihem informovat o blížícím se konci revizní lhůty daného elektro zařízení či elektroinstalace.

Periodické (opakované) revize elektro mají své zákonné ustanovení – bez nich pozbývá po vypršení výchozí elektro revize její platnost.

Neprovádění revizí elektro je porušením zákona ze strany organizace provozující zařízení či instalaci a je citelně postihováno inspektoráty bezpečnosti práce při kontrolách.

Nastane-li úraz elektrickým proudem u osoby používající zařízení či instalaci, je platný doklad o revizi elektro zařízení dokumentem, kterým prokazuje provozovatel míru svého zavinění.

Neexistence revizní zprávy revizi elektro zařízení je vždy pokládána za důkaz,že viníkem úrazu je provozovatel objektu či zařízení, na němž úraz nastal.

Pojištění provozovatele proti škodě způsobené zaměstnancům nebo třetím osobám pozbývá platnosti, nemůže-li se provozovatel prokázat platným protokolem revize zařízení.

Elektroservis

Odstraňování závad na elektrické zařízení zjištěných při revizi nebo zajištění potřebné odborné firmy na odstranění závad .

Elektrorevize provádíme ve městech

Revize elektro v okrese Náchod a tedy ve městech (Broumov, Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují, Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov, Police nad Metují, Teplice nad Metují, Adršpach, Bezděkov nad Metují, Bohuslavice, Borová, Božanov, Brzice, Bukovice, Černčice, Červená Hora, Česká Čermná, Česká Metuje, Dolany, Dolní Radechová, Hejtmánkovice, Heřmanice, Heřmánkovice, Horní Radechová, Hořenice, Hořičky, Hynčice, Chvalkovice, Jasenná, Jestřebí, Jetřichov, Kramolna, Křinice, Lhota pod Hořičkami, Libchyně, Litoboř, Machov, Martínkovice, Mezilečí, Mezilesí, Meziměstí, Nahořany, Nový Hrádek, Nový Ples, Otovice, Provodov-Šonov, Přibyslav, Rasošky, Rožnov, Rychnovek, Říkov, Sendraž, Slatina nad Úpou, Slavětín nad Metují, Slavoňov, Stárkov, Studnice, Suchý Důl, Šestajovice, Šonov, Velichovky, Velká Jesenice, Velké Petrovice, Velké Poříčí, Velký Třebešov, Vernéřovice, Vestec, Vlkov, Vršovka, Vysoká Srbská, Vysokov, Zaloňov, Zábrodí, Žďár nad Metují, Žďárky, Žernov)

Revize elektro v okrese Hradec Králové a tedy ve městech (Hradec Králové, Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou, Nechanice, Smiřice, Třebechovice pod Orebem, Babice, Barchov, Benátky, Běleč nad Orlicí, Blešno, Boharyně, Černilov, Černožice, Čistěves, Divec, Dobřenice, Dohalice, Dolní Přím, Habřina, Hlušice, Hněvčeves, Holohlavy, Hořiněves, Hrádek, Humburky, Hvozdnice, Chudeřice, Jeníkovice, Jílovice, Káranice, Klamoš, Kobylice, Kosice, Kosičky, Kratonohy, Králíky, Kunčice, Ledce, Lejšovka, Lhota pod Libčany, Libčany, Libníkovice, Librantice, Libřice, Lišice, Lodín, Lochenice, Lovčice, Lužany, Lužec nad Cidlinou, Máslojedy, Měník, Mlékosrby, Mokrovousy, Myštěves, Mžany, Neděliště, Nepolisy, Nové Město, Obědovice, Ohnišťany, Olešnice, Osice, Osičky, Petrovice, Písek, Prasek, Praskačka, Předměřice nad Labem, Převýšov, Pšánky, Puchlovice, Račice nad Trotinou, Radíkovice, Radostov, Roudnice, Sadová, Sendražice, Skalice, Skřivany, Sloupno, Smidary, Smržov, Sovětice, Stará Voda, Starý Bydžov, Stěžery, Stračov, Střezetice, Světí, Syrovátka, Šaplava, Těchlovice, Třesovice, Urbanice, Vinary, Vrchovnice, Všestary, Vysoká nad Labem, Vysoký Újezd, Výrava, Zachrašťany, Zdechovice)

Revize elektro v okrese Jičín a tedy ve městech (Hořice, Jičín, Nová Paka, Kopidlno, Lázně Bělohrad, Sobotka, Bačalky, Bašnice, Běchary, Bílsko u Hořic, Boháňka, Borek, Brada-Rybníček, Březina, Bříšťany, Budčeves, Bukvice, Butoves, Bystřice, Cerekvice nad Bystřicí, Červená Třemešná, Češov, Dětenice, Dílce, Dobrá Voda u Hořic, Dolní Lochov, Dřevěnice, Holín, Holovousy, Cholenice, Chomutice, Choteč, Chyjice, Jeřice, Jičíněves, Jinolice, Kacákova Lhota, Kbelnice, Kněžnice, Konecchlumí, Kostelec, Kovač, Kozojedy, Kyje, Libáň, Libošovice, Libuň, Lískovice, Lukavec u Hořic, Lužany, Markvartice, Miletín, Milovice u Hořic, Mladějov, Mlázovice, Nemyčeves, Nevratice, Ohařice, Ohaveč, Osek, Ostroměř, Ostružno, Pecka, Petrovičky, Podhorní Újezd a Vojice, Podhradí, Podůlší, Radim, Rašín, Rohoznice, Rokytňany, Samšina, Sběř, Sedliště, Sekeřice, Slatiny, Slavhostice, Sobčice, Soběraz, Stará Paka, Staré Hrady, Staré Místo, Staré Smrkovice, Střevač, Sukorady, Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota, Tetín, Třebnouševes, Třtěnice, Tuř, Úbislavice, Údrnice, Úhlejov, Újezd pod Troskami, Úlibice, Valdice, Veliš, Vidochov, Vitiněves, Volanice, Vrbice, Vršce, Vřesník, Vysoké Veselí, Zámostí-Blata, Zelenecká Lhota, Železnice, Žeretice, Židovice, Žlunice)

Předejděte zbytečným úrazům = revize od naší firmy

Provádíme výchozí a pravidelné revize

Elektrického zařízení, Elektroinstalace NN a VN
Trafostanice a rozvodů VN, Rozvodny NN a VN
Elektrických rozvaděčů
Hromosvodů (LPS)
Pracovních strojů a výrobních linek
Spotřebičů a nářadí

Školení
Školení nařízení vlády 194/2022 Sb.
Přezkoušení nařízení vlády 194/22 Sb.
Školení elektro

Poradenství
Úspory elektrické energie
Snížení provozních nákladů

Působnost celá ČR

Královehradecký kraj

Hradec Králové, Pardubice

Jaroměř, Česká Skalice, Trutnov

Pec pod Sněžkou,Červený Kostelec

Nové Město nad Metují, Dobruška

Náchod, Hronov, Praha

Police nad Metují,Broumov
Meziměstí, Teplice nad Metují
Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Adršpach

Švorčík s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 221

549 31 Hronov

Telefon: 603 77 09 77

✉  info@e-revize.cz

Okres Náchod

Kraj Královehradecký

facebook twitter TOPlist

Revize elektro spotřebičů nářadí strojů montáže hromosvodů elektrického zařízení instalací školení nařízení vlády 194/22 Sb.