Revize elektro elektroinstalací hromosvodů spotřebičů a školení vyhláška 50/78Sb.

Švorčík s.r.o.

Provádíme výchozí i pravidelné revize elektrického zařízení.

Revize elektrických zařízení bez omezení napětí a prostředí

Elektrorevize zařízení jak v běžném prostředí, tak i v prostředí s nebezpečím výbuchu do 1000V i nad 1000V.

Revize staveništních rozvaděčů a prozatimních elektrických zařízení na stavbách a demolicích.

Také provádíme určení prostředí v prostorách s elektrickým zařízením.

Revize normálním prostředí

Elektro revize výrobních závodů, firem, společností, kanceláří, skladů, garáží, obchodů, dílen, výrobních halrevize elektro v prostředí s nebezpečím výbuchu

Revize elektro v prostředí s nebezpečím výbuchu

Jako například elektro revize skladů, čerpacích stanic PHM a LPG, lakovny, provozy s mícháním barev, prostory s elektrostatickým nanášením barev, plynoměrny, chemické provozovny a jiné prostory s výbušnými kapalinami, plyny a prachy.
Revize a údržba elektrického zařízení vysokého napětí

revize transformatoru

Současná legislativa požaduje po provozovatelích trafostanic a dalšího zařízení VN provádět revize a kontroly.

U revizí VN je důležitá čistota VN zařízení.

Proto vám v rámci revize vysokého napětí vyčistíme kompletně rozvodnu od prachu a nečistot, provedeme kontrolu dotažení šroubových spojů, provedeme rozbor oleje a zkontrolujeme nastavení VN ochran.

Jako například elektrického zařízení je rozvodna, transformátor,vedení a další elektro zařízení vysokého napětí.Budeme Vám hlídat pravidelné elektro revize.

Sami Vás budeme s dostatečným předstihem informovat o blížícím se konci revizní lhůty daného elektro zařízení či elektroinstalace.

Periodické (opakované) revize elektro mají své zákonné ustanovení – bez nich pozbývá po vypršení výchozí elektro revize její platnost.

Neprovádění revizí elektro je porušením zákona ze strany organizace provozující zařízení či instalaci a je citelně postihováno inspektoráty bezpečnosti práce při kontrolách.

Nastane-li úraz elektrickým proudem u osoby používající zařízení či instalaci, je platný doklad o revizi elektro zařízení dokumentem, kterým prokazuje provozovatel míru svého zavinění.

Neexistence revizní zprávy revizi elektro zařízení je vždy pokládána za důkaz,že viníkem úrazu je provozovatel objektu či zařízení, na němž úraz nastal.

Pojištění provozovatele proti škodě způsobené zaměstnancům nebo třetím osobám pozbývá platnosti, nemůže-li se provozovatel prokázat platným protokolem revize zařízení.

Odstraňování závad po elektro revizi

Odstraňování závad na elektrické zařízení zjištěných při revizi nebo zajištění potřebné odborné firmy na odstranění závad .

Předejděte zbytečným úrazům = revize od naší firmy

Provádíme výchozí a pravidelné revize

Elektrického zařízení, Elektroinstalace NN a VN
Trafostanice a rozvodů VN, Rozvodny NN a VN
Elektrických rozvaděčů
Hromosvodů (LPS)
Pracovních strojů a výrobních linek
Spotřebičů a nářadí

Školení
Školení vyhláška č.50/78Sb.
Přezkoušení vyhláška 50
Školení elektro

Poradenství
Úspory elektrické energie
Snížení provozních nákladů

Působnost celá ČR

Královehradecký kraj

Hradec Králové, Pardubice

Jaroměř, Česká Skalice, Trutnov

Pec pod Sněžkou, Červený Kostelec

Nové Město nad Metují, Dobruška

Náchod, Hronov, Praha

Police nad Metují,Broumov
Meziměstí, Teplice nad Metují
Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Adršpach

Švorčík s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 221

549 31 Hronov

Telefon:603 77 09 77

✉  info@e-revize.cz

Okres Náchod

Kraj Královehradecký

facebooktwittergoogle+ TOPlist

Revize elektro spotřebičů nářadí strojů montáže hromosvodů elektrického zařízení instalací školení vyhláška č.50/78 Sb.