Revize elektro elektroinstalací hromosvodů spotřebičů a školení vyhláška 50/78Sb.

Švorčík s.r.o.
školení a přezkoušení vyhláška 50

VYHLÁŠKA 50/1978 Sb. ŠKOLENÍ A PŘEZKOUŠENÍ

Pořádáme školení a přezkušování pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky číslo 50/1978 Sb. Obsah školení a přezkoušení se kromě všeobecných znalostí zaměřuje na otázky spojené se současným nebo budoucí zařazením, kterou uchazeč o vydání osvědčení zastává. Tedy na problematiku činnosti, kterou uchazeč vykonává. S ohledem na požadovaný stupeň (paragraf) kvalifikace dle vyhlášky číslo 50 / 1978 Sb. Co nebudete znát, to není problém, Vaše vědomosti doplníme a rozšíříme.

školení vyhláška 50

Doklady ke zkouškám dle vyhlašky 50/1978Sb. bez kterých nelze připustit ke zkoušce

1. Doklad o vzdělání v oblasti elektro (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom)
2. Předchozí osvědčení dle vyhlášky 50 /1978 Sb.(pokud bylo vydáno)
3. Potvrzení praxe dle požadavku (pracoval na elektrickém za řízení od do) vyhlášky 50/1978 Sb.(OSVČ stačí bod 2)
4. Doklad totožnosti (například občanský průkaz)
5. Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na el. zařízení a ve výškách(z vyhlášky vyplývá,že za tuto skutečnost odpovídá zaměstnavatel)


Rozdělení kvalifikací dle vyhlášky 50/1978 sb.

Pracovníci bez elektrotechnického vzdělání mohou nabýt tyto kvalifikace:

§ 3 - pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními.

§ 4 - pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Pracovníci s elektrotechnickým vzděláním mohou získat tyto kvalifikace:

§ 5 - pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání a po zaškolení složili zkoušku ve stanoveném rozsahu.                                                                         

§ 6- pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují požadavky na pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a složením další zkoušky ve stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro samostatnou činnost.

§ 7 a 8 - pracovníci pro řízení jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují požadavky na pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a složením další zkoušky ve stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro
- řízení činnosti u pracovníků pro řízení činnosti (§ 7),
- řízení činnosti a navíc pro řízení činnosti dodavatelským způsobem u pracovníků pro řízení činnosti dodavatelským způsobem (§ 8 odst.1),
- řízení činnosti a navíc pro řízení provozu u pracovníků pro řízení provozu (§ 8 odst.1).

§ 9 - pracovníci pro provádění revizí jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání, předepsanou praxi a složili zkoušku před některým z orgánů dozoru.

§ 10 - pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním.

§ 11 - zvláštní případy jsou určeny pro - absolventy vysoké školy elektrotechnické a přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol, - pracovníky vědeckých výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, - učitele, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím

Nejkratší praxe požadovaná pro pracovníky uvedené v jednotlivých paragrafech vyhlášky 50/78 Sb.

Pro §6 činnost vzdělánípraxe
na elektrických zařízeních do 1000Vvyučení,SO,ÚSO,VŠ 1 rok
na elektrických zařízeních nad 1000Vvyučení, SO, ÚSO, VŠ2 roky
Pro §7 činnostvzdělánípraxe
na elektrických zařízeních do 1000Vvyučení2 roky
SO, ÚSO, VŠ 1 rok
na elektrických zařízeních nad 1000Vvyučení3 roky
SO, ÚSO, VŠ2 roky
Pro §8 činnostvzdělánípraxe
na elektrických zařízeních do 1000V vyučení, SO6 let
ÚSO 4 roky
2 roky
na elektrických zařízeních nad 1000Vvyučení, SO7 let
ÚSO 5 let
3 roky

Zápočet doby praxe dle vyhlášky číslo 50 / 1978 Sb.

Doba praxe dle vyhlášky 50 získaná před více než pětiletým přerušením, se započítává do celkové doby praxe jen polovinou.

Provádíme výchozí a pravidelné revize

Elektrického zařízení, Elektroinstalace NN a VN
Trafostanice a rozvodů VN, Rozvodny NN a VN
Elektrických rozvaděčů
Hromosvodů (LPS)
Pracovních strojů a výrobních linek
Spotřebičů a nářadí

Školení
Školení vyhláška 50/78Sb.
Přezkoušení vyhláška 50
Školení elektro

Poradenství
Úspory elektrické energie
Snížení provozních nákladů

Působnost celá ČR

Královehradecký kraj

Hradec Králové, Pardubice

Jaroměř, Česká Skalice, Trutnov

Pec pod Sněžkou,Červený Kostelec

Nové Město nad Metují, Dobruška

Náchod, Hronov, Praha

Police nad Metují,Broumov
Meziměstí, Teplice nad Metují
Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Adršpach

Švorčík s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 221

549 31 Hronov

Telefon: 603 77 09 77

✉  info@e-revize.cz

Okres Náchod

Kraj Královehradecký

facebook twitter TOPlist

Revize elektro spotřebičů nářadí strojů montáže hromosvodů elektrického zařízení instalací školení vyhláška 50/78 Sb.