Revize elektro elektroinstalací hromosvodů spotřebičů a školení NV 194/2022 Sb.

Švorčík s.r.o.

Test z vyhlášky 50/1978Sb číslo 3.

Uvnitř uzavřených elektrických provozoven jsou povoleny tyto ochrany
krytem, přepážkou, zábranou a polohou
krytem, přepážkou, zábranou a doplňková ochrana proudovým chráničem
krytem, přepážkou a doplňková ochrana proudovým chráničem
Při zřizování uzemňovacích soustav jsou zemniče uloženy v hloubce
0,5 m až 1 m pod úrovní země
0,7 m až 1,5 m pod úrovní země
0,8 m až 1,5m pod úrovní země
Při ochraně automatickým odpojením od zdroje u sítí TN musí být pro změřenou impedanci poruchové smyčky vedení (Zs) splněn tento vztah:
Zs x Ijm <- Uo
1,5 x Zs x Ia <- Uo
Zs x Ijm <-Uo x 3
Při ochraně automatickým odpojením od zdroje se u sítí TN pro distribuční obvody a dále pro koncové obvody, které překračují 32 A, dovoluje doba odpojení
nepřesahující 5 s
nepřesahující 10 s
nepřesahující 20 s
Jestliže je proudový chránič používán v síti TN-C-S, nesmí být za chráničem použit vodič PEN. Rozdělení vodiče PEN na vodič N a vodič PE musí být provedeno
před chráničem, avšak na straně zdroje se musí vodiče N a PE opět vzájemně spojit
až za chráničem, tj. na straně zátěže
ještě před chráničem, tj. na straně zdroje
Celkový odpor uzemnění vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje nesmí být pro sítě o jmenovitém napětí U0 = 230 V větší než
2 ., ve ztížených půdních podmínkách 3 .
2.
5.
Vodiče PEN se
musí jistit
nesmějí jistit
nesmějí jistit, vodiče PE se však jistit mohou
Kdy musí být zajištěna možnost nouzového vypnutí kterékoliv části elektrické instalace?
pouze u zařízení v prostředí s nebezpečím výbuch
v případech, kdy je nutno zabránit neočekávanému nebezpečí
v případech, kdy to stanoví projektant
Jak musí být zapojeny pojistkové spodky závitových pojistek?
musí být zapojeny tak, aby střední kontakt byl připojen na stranu spotřebiče
způsob připojení není konkrétně stanoven
musí být zapojeny tak, aby střední kontakt byl připojen na stranu zdroje
Jak musí být provedeno nouzové vypínání hlavního el. obvodu při použití jističů a stykačů dálkově ovládaných?
obvod se vypíná při přivedení napětí na cívku
prvky musí vypínat při ztrátě napětí na cívkách
vypnutí obvodu musí být bezpečné, normy nestanovují jaký kontakt má být použit

Vyhodnocení testu

Chcete pokračovat v dalším testu ? zpět na výběr testů nebo přejděte na hlavní stránku domů

Provádíme výchozí a pravidelné revize

Elektrického zařízení, Elektroinstalace NN a VN
Trafostanice a rozvodů VN, Rozvodny NN a VN
Elektrických rozvaděčů
Hromosvodů (LPS)
Pracovních strojů a výrobních linek
Spotřebičů a nářadí

Školení
Školení nařízení vlády 194/2022 Sb.
Přezkoušení nařízení vlády 194/22 Sb.
Školení elektro

Poradenství
Úspory elektrické energie
Snížení provozních nákladů

Působnost celá ČR

Královehradecký kraj

Hradec Králové, Pardubice

Jaroměř, Česká Skalice, Trutnov

Pec pod Sněžkou,Červený Kostelec

Nové Město nad Metují, Dobruška

Náchod, Hronov, Praha

Police nad Metují,Broumov
Meziměstí, Teplice nad Metují
Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Adršpach

Švorčík s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 221

549 31 Hronov

Telefon: 603 77 09 77

✉  info@e-revize.cz

Okres Náchod

Kraj Královehradecký

facebook twitter TOPlist

Revize elektro spotřebičů nářadí strojů montáže hromosvodů elektrického zařízení instalací školení nařízení vlády 194/22 Sb.